Temeljem odredbi Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21), strateška karta buke dionica županijskih cesta Splitsko dalmatinske županije za 2021.g. za 4.krug izvještavanja pod nadležnošću Županijske uprave za ceste Split stavlja se na javni uvid i javnu raspravu. Javni uvid i javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, od 27. ožujka 2023.g. do 27. travnja 2023. g. Javnu raspravu koordinira i provodi Županijska uprava za ceste Split.

Tijekom trajanja javnog uvida i javne rasprave javnosti će radnim danom od 08:30 do 15:00 sati, biti omogućen javni uvid u stratešku kartu buke dionica županijskih cesta Splitsko-dalmatinske županije za 2021.g. za 4.krug izvještavanja na lokaciji Županijske uprava za ceste Split, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split. Javno izlaganje o strateškoj karti buke pod nadležnošću Županijske uprave za ceste Split održati će se u četvrtak 30.ožujka 2023. g. s početkom u 12:00 sati u prostorima Županijske uprave za ceste Split, dvorana za sastanke na 1. katu. Na javnom izlaganju bit će predstavnici županijske uprave za ceste Split kao i predstavnici ovlaštenika (DARH 2 d.o.o.) koji je izradio stratešku kartu buke koji će prisutnima odgovarati na postavljena pitanja.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na stratešku kartu buke pod nadležnošću Županijske uprave za ceste Split mogu se do 27. travnja 2023. g. upisati u knjigu primjedbi, izloženu uz predmetnu dokumentaciju, odnosno dostaviti u pisanom obliku na adresu: Županijska uprava za ceste Split, Rudera Boškovića 22, 21000 Split ili na adresu Epošte: pisamica@zuc-split.hr, s napomenom „Strateška karta buke županijskih cesta SDZ za 4.krug”. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i/ili na opisani način odnosno nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća.

ELABORAT STRATEŠKE KARTE BUKE (kliknite za pregled i preuzimanje)

Oglas objavljen u Slobodnoj dalmaciji

Skip to content