NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA CESTE PUČIŠĆA – POVLJA, DIONICE PUČIŠĆA – UVALA LUKA

OPIS PROJEKTA: Izgradnja ceste Pučišća – Povlja, dionice Pučišća – uvala Luka prva je faza projekta “Rekonstrukcija i izgradnja ceste Supetar – Pučišća – Povlja – Sumartin” za koju se potražuje izvor financiranja u sredstvima dostupnim iz Europskih fondova, u sklopu drugog poziva za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa. Projekt Izgradnja ceste Pučišća – Povlja, dionice Pučišća – uvala Luka uključuje izgradnju prometnice na dionici Pučišća – Povlja ukupne duljine 4.825 m (od Pučišća do uvale Luka). Projekt će pridonijeti općoj kvaliteti života kroz sigurniji, kvalitetniji i brži cestovni pravac.

CILJ PROJEKTA: Povećanje kvalitete prometne povezanosti svih mjesta na otoku. Predmetnim projektom se pozitivno utječe na poboljšanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike, razvoj gospodarstva sjevernog i istočnog dijela otoka te na smanjenje vremena putovanja. Ciljna skupina je opća populacija

Ukupna vrijednost projekta: 60.797.696,35 HRK

EU sufinanciranje projekta: 51.678.041,90 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 29.12.2015. – 28.01.2023.

Kontakt osoba:

Hrvoje Balić, mag.ing.aedif.
Voditelj službe građenja
e-mail: hrvoje.balic@zuc-split.hr

Izradu podstranice je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Županijske uprave za ceste na području Splitsko – dalmatinske županije.

Skip to content