Županijska uprava za ceste – Split

Tko smo mi?

Županijska uprava za ceste Split, temeljem odredbi Zakona o cestama (N.N. br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21) upravlja županijskim i lokalnim cestama na području Splitsko-dalmatinske županije u dužini od 1.739,9 km koje su kao takve razvrstane Odlukom o razvrstavanju javnih cesta (NN br. 18/21 i 100/21). Od ukupne dužine javnih cesta kojima ova ustanova upravlja 814,6 km cesta razvrstano je kao županijske ceste, a 925,3 km kao lokalne ceste.

Splitsko-dalmatinska županija površine (4.523,64 km2) je po dužini županijskih i lokalnih cesta na prvom mjestu u Republici Hrvatskoj. Ukupan udio županijskih cesta Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na Republiku Hrvatsku (814,6/9.486,7) iznosi oko 8,6% dok ukupan udio lokalnih cesta (925,3 /8.787) iznosi oko 10,5%.

Pročitaj više
Skip to content