Naziv projekta: Pristupna cesta luci Stomorska – obilaznica Stomorska, KK.07.4.1.04.0035

Naziv korisnika: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SPLIT

RAVNATELJ: Petar Škorić

Vrsta financiranja: Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Ukupna vrijednost projekta: 1.469.923,79 EUR

Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.261.028,95 EUR

EU sufinanciranje provedbe projekta: 1.071.874,61 EUR

Cilj projekta: Cilj projekta je izgradnja prometnice za pristup luci Stomorska, poboljšanje prometne povezanosti naselja na otoku Šolta i razine sigurnosti cestovnog prometa na području otoka Šolta. Projektom se pozitivno utječe na poboljšanje dostupnosti naseljenih otoka za njegove stanovnike. Predviđeno trajanje projekta je 43 mjeseca.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan: 29.5.2023.

Trajanje radova: 5 mjeseci

Razdoblje provedbe projekta: 01.06.2020. do 31.12.2023.

Kontakt osoba:

Željko Kapuralić, dipl.ing.građ.
e-mail: zeljko.kapuralic@zuc-split.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Županijske uprave za ceste Split.

Skip to content