2023.

2023.

Financijski plan i plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023. godinu

2022.

Financijski plan i plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2022. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2022. godinu

2021.

Financijski plan i plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2021. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2021. godinu

2020.

Financijski plan i plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu

Izmjene i dopune Financijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu

II. Izmjene i dopune Financijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu

2019.

Financijski plan i plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2019. godinu

Izmjene Financijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2019. godinu

II. Izmjene Financijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2019. godinu

III. Izmjene Financijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2019. godinu

2018.

Financijski plan i plan građenja za 2018.

2017.

Financijski plan ŽUC-a 2017.

Izmjene i dopune financijskog plana i plana građenja i održavanja ŽUC-a za 2017.

II. izmjene i dopune financijskog plana i plana građenja za 2017.

2016.

FINANCIJSKI PLAN I PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ZA 2016. GODINU

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA I PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ZA 2016. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA ŽUC-A ZA 2016.

Skip to content