NAZIV PROJEKTA: OČUVANJE, VALORIZACIJA I PROMOCIJA KULTURNE BAŠTINE NA PERIFERIJI URBANIH PODRUČJA

GLAVNI CILJ: Diverzificirati i promovirati kulturno-turističku ponudu povijesnih gradova zajedničkom izgradnjom kapaciteta u upravljanju kulturim turizmom i turizmom doživljaja te uspostavom nove i poboljšanjem postojeće turističke infrastrukture.

SPECIFIČNI CILJ: Ojačati i diverzificirati turističku ponudu prekograničnom suradnjom te omogućiti bolje upravljanje i održivo korištenje kulturne i prirodne baštine.

Vodeći partner: JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke-HERAG

Partneri na projektu: Grad Ljubuški (BIH), Grad Solin (HR), Županijska uprava za ceste Split (HR), Općina Ulcinj (MNG)

Ukupan proračun / sufinanciranje EU: 1.965.441,19 EUR / 1.670.625,00 EUR

Trajanje projekta: 15.10.2020. – 14.10.2022.

Predviđeni rezultati projekta su:

(1) Poboljšani kapaciteti relevantnih dionika za upravljanje kulturnim turizmom

(2) Razvijen i promoviran jedan zajednički proizvod kulturnog turizma zasnovan na digitalnim tehnologijama

(3) Izravnim ulaganjima u kulturna dobra i/ili prateću infrastrukturu četiri arheološka lokaliteta – Rižinice, Stari grad Ljubuški, Rimski vojni logor na Gračinama i Svač su očuvani, prezentirani, učinjeni dostupnima posjetiteljima i integrirani u ponudu kulturnog turizma

(4) Provedena zajednička medijska kampanja i održane radionice

Predviđeni glavni ishodi projekta su:

(1) Razvoj i promocija novog zajedničkog turističkog proizvoda (VR/digitalna prezentacija Rižnica, Gračina, Zavičajnog muzeja Ulcinj i lokaliteta Svač)

(2) Izgrađen i opremljen posjetiteljski centar na rimskom vojnom logoru na Gračinama

(3) Stari grad Ljubuški obnovljen i prezentiran

(4) Osuvremenjen postav Zavičajnog muzeja u Ulcinju

(5) Nalazište Rižinice arheološki istraženo i prezentirano, izgrađeno ugibalište/odmorište za pristup lokalitetu

(6) Obnovljeno i prezentirano arheološko nalazište Svač

(7) Provedena zajednička medijska kampanja

(8) Održana tematska regionalna konferencija.

Projekt se provodi kroz INTERREG IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora 2014 -2020 i financira se ERDF i IPA II fondovima Europske unije.

https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

Skip to content