Županijska uprava za ceste Split, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split, kao voditelj zbirke osobnih podataka, prikuplja i obrađuje zaprimljene osobne podatke u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Županijska uprava za ceste Split čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni.

Županijska uprava za ceste Split će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (”Narodne novine” broj: 42/18) uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Obradi osobnih podataka u navedene svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu.

Više informacija o zaštiti osobnih podatka moguće je pronaći na web adresi

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_hr

Skip to content