Uplata godišnje naknade za ceste:

Godišnju naknadu plaćaju vlasnici motornih i priključnih vozila.

Godišnja se naknada plaća za 12 mjeseci unaprijed, računajući od dana ovjere tehničke ispravnosti vozila.

Godišnja naknada izračunava se prema izrazu GN = ON×K, u kojem je:

GN – iznos godišnje naknade u kunama,

ON – osnovna naknada,

K – korektivni koeficijent.

Osnovna naknada iznosi 215,00 kuna.

Korektivni koeficijent (K), ovisi o kategorizaciji vozila

Plaćanje naknade može se izvršiti na prijelazni račun Državne riznice

br. HR7410010051740903204

Iznos naknade određuje se sukladno Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/2015, 98/2015)

Kalkulator za izračun naknada

Primjer popunjavanja naloga

Povrat cestarine

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22) i Odluci o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/2022), svi iznosi prikazani u kunama uplaćuju se u eurima sukladno fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK.

Skip to content