Naziv projekta: Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 6161, poddionica faze 3 – Supetar Pučišća, KK.07.4.1.04.0034

Naziv korisnika: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SPLIT

RAVNATELJ: Petar Škorić

Vrsta financiranja: Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Ukupna vrijednost projekta: 1.015.746,95 EUR

Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.006.164,16 EUR

EU sufinanciranje provedbe projekta: 855.239,54 EUR

Cilj projekta: Cilj projekta je rekonstrukcija dijela postojeće županijske ceste ŽC 6161 na poddionici faze 3- Supetar – Pučišća, poboljšanje prometne povezanosti naselja na otoku Braču i razine sigurnosti cestovnog prometa na području otoka Brača. Projektom se pozitivno utječe na poboljšanje dostupnosti naseljenih otoka za njegove stanovnike. Predviđeno trajanje projekta je 40 mjeseci. 

O projektu:

Projekt „Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 6161, poddionica faze 3 – Supetar Pučišća“ dio je treće faze projekta „Rekonstrukcija i izgradnja cesta Supetar – Pučišća – Povlja – Sumartin“  koji predlaže izgradnju i rekonstrukciju prometnica u tri faze: izgradnju prve dionice Pučišća – Povlja od 4.825 m, izgradnju druge dionice Pučišća – Povlja 10.400 m te rekonstrukciju postojećih prometnica ŽC6161 (Supetar-Pučišća) i  ŽC6194 (Povlja-Selca) duljine 31.640 m čime će se direktno utjecati na bolju prometnu povezanost općina koje se nalaze na istočnom području otoka s otočnim središtem – Supetrom, ali i s regionalnim centrom – Splitom, poboljšanje cestovne infrastrukture, bolju dostupnost javnih usluga u udaljenim administrativnim središtima te će se doprinijeti održivom razvoju i kvaliteti života na lokalnoj razini.  Nepostojanje alternativnih pravaca i cesta koje direktno povezuju sjevernu stranu otoka, stvaraju dodatna zagušenja na postojećim prometnicama posebice tijekom ljetnih mjeseci kada je najveći priljev vozila na otoku.

Županijska cesta ŽC 6161 čini pristupnu cestu luci Supetar, a povezuje luku Supetar sa istočnom stranom otoka, a koji dio otoka Brača trenutno posjeduje nezadovoljavajuću sigurnosnu i kvalitativnu razinu postojećih prometnica, posebice na dionici koja je predmet projekta. Projektom „Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 6161, poddionica faze 3 – Supetar Pučišća“ pozitivno se utječe na poboljšanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike, razvoj gospodarstva sjevernog dijela, kao i ostalih dijelova otoka na smanjenje vremena putovanja i zakrčenost luke Supetar. Veliki broj stanovnika istočnog dijela Brača putuje na dnevnoj bazi s istočnog dijela otoka prema Supetru radi posla i odlaska u Split, a što dodatno povećava prometnu zagušenost na pristupnoj prometnici luci Supetar (ŽC 6161).

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan: 29.5.2023.

Ugovor o radovima potpisan: 20.06.2023.

Trajanje radova: 5 mjeseci

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2020. – 31.12.2023.

Kontakt osoba:

Ante Lozina, dipl.ing.građ.
e-mail: ante.lozina@zuc-split.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Županijske uprave za ceste Split.

Skip to content