U tijeku su radovi na ugradnji svjetlosno-dinamičke signalizacije na raskrižju Tješimirove ulice i Poljičke ceste u Strožancu, Podstrana. Planirana je montaža semafora i solarnih mjerača brzine te izrada kompletne vertikalne i horizontalne signalizacije. a Ukupna vrijednost radova je 57.000 €, a završetak je planiran za desetak dana.

Cilj ovog zahvata je kontrola i smanjenje brzine na Poljičkoj cesti (ŽC 6142) te omogućavanje sigurnijeg uključivanje vozila s nepreglednih sporednih prometnih pravaca što će doprinijeti i poboljšanju sigurnosti pješačkih tokova. Semafor će imati dvostruku funkciju. Osim za potrebe uključivanja vozila iz nepreglednog sporednog prometnog pravca na Poljičku cestu, semafor će senzorima pratiti brzinu kretanja vozila i paliti crveno svjetlo kod većih prekoračenja brzine. Time će se postići sporije i sigurnije odvijanju prometa na Poljičkoj ulici, na kojoj prosječno prođe više od 13000 vozila dnevno, dok u ljetnim mjesecima prođe više od 15500 vozila.

Ovo je još jedna od mnogih lokacija na cestovnoj mreži u Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje Županijska uprava za ceste Split zahvatima na prometnici podiže razinu sigurnosti odvijanja motornog i pješačkog prometa kroz naselje. Poljička cesta u Strožancu predstavlja jedan od najvažnijih alternativnih prometnih pravaca prema Omišu te prometno povezuje istočna naselja grada Splita.

Skip to content