Od 1700 kilometara javnih cesta kojima upravlja Županijska uprava za ceste Split, veliki dio njih njih prolazi preko složenih krških geomorfoloških terena. Zbog toga se nakon većih oborina događaju odroni i klizišta, koje je nemoguće predvidjeti. Danas smo obišli omiško zaleđe. Obišli smo dionicu županijske ceste ŽC 6166, od Omiša prema Radmanovim mlinicama, gdje se nedavno dogodio odron. Pale su stijene sa klisure visoke preko 100 metara, udaljen od ceste preko 50 metara. Trenutno alpinisti provjeravaju stijene, a one najtrošnije obaraju, poštujući sve mjere zaštite na radu i zaštute prometnice. Ovakvi pregledi se obavljaju više puta godišnje kako bi se ovakvi događaji sveli na minimum.

Dionica iste ceste, Radmanove mlinice – Kučiće, se trenutno rekonstruira. Izvode se složeni radovi izgradnje potpornih zidova sa konzolnim armiranobetonskim istacima.
Na županijskoj cesti ŽC 6169, kroz Podgrađe u tijeku je sanacija potpornog zida. Ovo je također nastavak aktivnosti, koje ŽUC već godinama radi na ŽC 6169, od Kostanja, preko Podgrađa, do Pavića mosta preko rijeke Cetine.

Na dionici žuoanijske ceste ŽC 6260, Blato na Cetini – Kreševo, aktiviralo se klizište. Do sada su na tome tijelu izgrađeni brojni potporni zidovi, te sanirana 2 klizišta. U tijeku je izrada projekta sanacije, a odmah nakon završetka projekta, slijedi provedba postupka javne nabave za radove te sanacija klizišta.

Skip to content