Početna Završava se rekonstrukcija dionice ceste Prapatnice-Stilja

Završava se rekonstrukcija dionice ceste Prapatnice-Stilja Objavljeno: 19.03.2021 u 10:18

Danas će se dovršiti asfaltni radovi na županijskoj cesti ŽC6201 u Vrgorcu, na dionici Prapatnice – Stilja. Uređenjem bankine i postavljanjem prometne signalizacije tijekom slijedećeg tjedna dovršit će se radovi rekonstrukcije ove prometnice koje je tvrtka Patrlji d.o.o. započela u rujnu prošle godine, a sve prije ugovorenog roka.

Ukupna duljina zahvata rekonstrukcije je cca 3,87 kilometara, a trenutno se završava izvođenje 1. faze duljine cca 2,17 kilometara kroz naselje Prapatnice. U mjestu Prapatnica završava se i pješački nogostup, a na trasi je bilo i dosta armirano betonskih zidova. Rekonstruirana cesta će imati novu geometriju ceste s širinom kolnika u pravcu 5,0 m, novu odvodnju ceste, novu prometnu signalizaciju i opremu. Vrijednost radova je 5.360.988,92 kn s PDV-om.

Preostali dio ceste duljine oko 1,7 km ŽUC Split planira rekonstruirati sljedeće godine i tad će se ishoditi uporabna dozvola za cijelu dionicu.

Postojeća županijska cesta ŽC 6201 Vrgorac – Prapatnica – Stilja imala je loše elemente ceste i širinu kolnika oko 4 m koji je bio u lošem stanju te je bila opasna za sve sudionike u prometu. Zbog toga je Županijska uprava za ceste Split dogovorila s lokalnom zajednicom njenu rekonstrukciju kroz nekoliko faza. Tako je tijekom 2016. godine izvedena rekonstrukcija I. dionice županijske ceste ŽC 6201 Vrgorac-Prapatnica duljine oko 2,9 km u koju je uloženo ukupno oko 9 milijuna kuna kojom je ova cesta dobila novu geometriju, odvodnju, prometnu signalizaciju i svu pripadajuću opremu. Nakon toga, 2017. godine je ishođena građevinska dozvola za rekonstrukciju II. dionice ŽC 6201 Prapatnice – Stilja duljine oko 3,9 km, a krajem iste godine su riješeni imovinsko-pravni odnosi u što je Županijska uprava za ceste uložila oko milijun kuna. Nastavno na to, u prošloj godini je na istoj cesti ŽC 6201 završena rekonstrukcija križanja s gradskom ulicom Pčelinjak III što se nastavlja na rotor koji je ŽUC prethodno izgradio. Kroz rekonstrukciju navedenog križanja kojeg je većim dijelom financirao ŽUC sa 2 milijuna kuna, a dijelom i Grad Vrgorac kroz iznos od 600.000 kn izveden je pješački nogostup, javna rasvjeta i postavljen vodovod.

Navedeni projekt, kao i brojni drugi projekti, su važan pokazatelj kako Splitsko-dalmatinska županija kroz obnovu i izgradnju infrastrukturnih objekata čini sve kako bi se naša županija ravnomjerno razvijala. Prethodno navedene brojke jasno odražavaju kako je, u cilju ravnomjernog razvoja, upravo Vrgorac sa svim okolnim naseljima bio i ostao jedan od glavnih prioriteta Splitsko-dalmatinske županije.