Sukladno odredbi članka 2. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 18/13, 22/13 i 54/13)

»priključak na cestu« je dio ceste kojim se neka prometna površina povezuje s javnom cestom,

»prilaz na cestu« je uređena površina uz cestu preko koje se vozila i drugi sudionici u prometu, koji dolaze sa zemljišta ili iz zgrada pokraj ceste, neposredno uključuju u promet na cesti.

Sukladno članku 51. Zakona o cestama Priključak i prilaz na javnu cestu smije se izvesti samo uz suglasnost pravne osobe koja upravlja javnom cestom.

Uvjeti za projektiranje i izgradnju prilaza na javnu cestu propisani su Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07).

Uz zahtjev potrebno je dostaviti:

  • kopiju katastarskog plana
  • skicu postojećeg stanja kao i novog- planiranog stanja s mjerama

Zahtjev

Skip to content