Vlasnici motornih ili priključnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćene godišnje naknade razmjerno razdoblju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta.

Pravo na povrat naknade za ceste imaju i invalidne osobe ( 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, te 60% ili više postotaka donji ekstremiteti), temeljem Rješenja izdanog od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Zahtjev za izdavanje Rješenja podnosi se uz potrebnu dokumentaciju resornom Ministarstvu.

Pravo na povrat naknade za ceste mogu ostvariti osobe s invaliditetom samo za jedan osobni automobil u svom vlasništvu, u jednoj kalendarskoj godini.

Zahtjev za povrat dijela plaćene godišnje naknade vlasnik motornih i priključnih vozila upućuje Županijskoj upravi za ceste.

Ako motorno ili priključno vozilo bude prodano za vrijeme razdoblja za koje je godišnja naknada plaćena u skladu s odredbama Pravilnika, novi vlasnik nije dužan platiti godišnju naknadu za to razdoblje, osim u slučaju da je prijašnji vlasnik prethodno odjavio vozilo i ostvario povrat godišnje naknade.

Zahtjev za povrat dijela naknade radi odjave vozila

Zahtjev za povrat naknade radi invalidnosti 

Skip to content