U skladu s odredbama Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) i Direktive 2002/49/EZ, Županijska uprava za ceste Split godine izradila stratešku kartu buke (tzv. 3. krug koji odražava stanje opterećenosti okoliša bukom tijekom 2016. godine) za sve dionice županijskih cesta ŽC 6133, ŽC 6142, ŽC 6253 i ŽC 6270, za koje postoji propisana obaveza izrade strateških karata buke.

Strateška karta buke temeljna je karta buke namijenjena cjelovitom ocjenjivanju izloženosti stanovništva buci od određenog izvora buke, u ovom slučaju cestovnoga prometa.

STRATEŠKA KARTA BUKE:

ZO-AKU 00007-18 Strateška karta buke ŽUC_SPLIT_tekstualni_dio

Županijska cesta ŽC 6253

L DAY:

ŽC6253_LDAY 1   ŽC6253_LDAY 10   ŽC6253_LDAY 9   ŽC6253_LDAY 8   ŽC6253_LDAY 7   ŽC6253_LDAY 6   ŽC6253_LDAY 5   ŽC6253_LDAY 4 ŽC6253_LDAY 3   ŽC6253_LDAY 2   ŽC6253_LDAY 11

L EVENING:

ŽC6253_LEVENING 1   ŽC6253_LEVENING 10   ŽC6253_LEVENING 9   ŽC6253_LEVENING 8   ŽC6253_LEVENING 7   ŽC6253_LEVENING 6 ŽC6253_LEVENING 5   ŽC6253_LEVENING 4   ŽC6253_LEVENING 3   ŽC6253_LEVENING 2

L NIGHT:

ŽC6253_LNIGHT 11  ŽC6253_LNIGHT 10  ŽC6253_LNIGHT 9  ŽC6253_LNIGHT 8  ŽC6253_LNIGHT 7  ŽC6253_LNIGHT 6  ŽC6253_LNIGHT 5 ŽC6253_LNIGHT 4  ŽC6253_LNIGHT 3  ŽC6253_LNIGHT 2  ŽC6253_LNIGHT 1

L DEN:

ŽC6253_LDEN 11   ŽC6253_LDEN 10   ŽC6253_LDEN 9   ŽC6253_LDEN 8   ŽC6253_LDEN 7   ŽC6253_LDEN 6   ŽC6253_LDEN 5   ŽC6253_LDEN 4 ŽC6253_LDEN 3  ŽC6253_LDEN 2   ŽC6253_LDEN 1

Županijska cesta ŽC 6270

L DAY:

ŽC6270_LDAY 12   ŽC6270_LDAY 19   ŽC6270_LDAY 18   ŽC6270_LDAY 17   ŽC6270_LDAY 16   ŽC6270_LDAY 15   ŽC6270_LDAY 14   ŽC6270_LDAY 13

L EVENING:

ŽC6270_LEVENING 12   ŽC6270_LEVENING 19   ŽC6270_LEVENING 18   ŽC6270_LEVENING 17   ŽC6270_LEVENING 16   ŽC6270_LEVENING 15 ŽC6270_LEVENING 14   ŽC6270_LEVENING 13

L NIGHT:

ŽC6270_LNIGHT 19   ŽC6270_LNIGHT 18   ŽC6270_LNIGHT 17   ŽC6270_LNIGHT 16   ŽC6270_LNIGHT 15   ŽC6270_LNIGHT 14   ŽC6270_LNIGHT 13 ŽC6270_LNIGHT 12

L DEN:

ŽC6270_LDEN 19  ŽC6270_LDEN 18   ŽC6270_LDEN 17   ŽC6270_LDEN 16   ŽC6270_LDEN 15   ŽC6270_LDEN 14   ŽC6270_LDEN 13   ŽC6270_LDEN 12

Županijska cesta ŽC 6142

L DAY:

ŽC6142_LDAY 20  ŽC6142_LDAY 25  ŽC6142_LDAY 24  ŽC6142_LDAY 23  ŽC6142_LDAY 22  ŽC6142_LDAY 21

L EVENING:

ŽC6142_LEVENING 25  ŽC6142_LEVENING 24  ŽC6142_LEVENING 23  ŽC6142_LEVENING 22  ŽC6142_LEVENING 21  ŽC6142_LEVENING 20

L NIGHT:

ŽC6142_LNIGHT 25  ŽC6142_LNIGHT 24  ŽC6142_LNIGHT 23  ŽC6142_LNIGHT 22  ŽC6142_LNIGHT 21  ŽC6142_LNIGHT 20

L DEN:

ŽC6142_LDEN 25  ŽC6142_LDEN 24  ŽC6142_LDEN 23  ŽC6142_LDEN 22   ŽC6142_LDEN 21   ŽC6142_LDEN 20

Županijska cesta ŽC 6133:

L DAY:

ŽC6133_LDAY 26 ŽC6133_LDAY 31 ŽC6133_LDAY 30 ŽC6133_LDAY 29 ŽC6133_LDAY 28 ŽC6133_LDAY 27

L EVENING:

ŽC6133_LEVENING 31 ŽC6133_LEVENING 30 ŽC6133_LEVENING 29 ŽC6133_LEVENING 28 ŽC6133_LEVENING 27 ŽC6133_LEVENING 26

L NIGHT:

ŽC6133_LNIGHT 31 ŽC6133_LNIGHT 30 ŽC6133_LNIGHT 29 ŽC6133_LNIGHT 28 ŽC6133_LNIGHT 27 ŽC6133_LNIGHT 26

L DEN:

ŽC6133_LDEN 31 ŽC6133_LDEN 30 ŽC6133_LDEN 29 ŽC6133_LDEN 28 ŽC6133_LDEN 27 ŽC6133_LDEN 26

KONFLIKTNA KARTA:

ZO-AKU 00008-18 Konfliktna karta buke ŽUC_SPLIT_tekstualni_dio

Županijska cesta ŽC 6253

LK DAY:

ŽC6253_LKDAY 11  ŽC6253_LKDAY 10  ŽC6253_LKDAY 9  ŽC6253_LKDAY 8  ŽC6253_LKDAY 7  ŽC6253_LKDAY 6  ŽC6253_LKDAY 5  ŽC6253_LKDAY 4 ŽC6253_LKDAY 3  ŽC6253_LKDAY 2  ŽC6253_LKDAY 1

LK NIGHT:

ŽC6253_LKNIGHT 2 ŽC6253_LKNIGHT 1 ŽC6253_LKNIGHT 11 ŽC6253_LKNIGHT 10 ŽC6253_LKNIGHT 9 ŽC6253_LKNIGHT 8 ŽC6253_LKNIGHT 7 ŽC6253_LKNIGHT 6 ŽC6253_LKNIGHT 5 ŽC6253_LKNIGHT 4 ŽC6253_LKNIGHT 3

Županijska cesta ŽC 6270

LK DAY:

ŽC6270_LKDAY 12  ŽC6270_LKDAY 19  ŽC6270_LKDAY 18  ŽC6270_LKDAY 17  ŽC6270_LKDAY 16  ŽC6270_LKDAY 15  ŽC6270_LKDAY 14 ŽC6270_LKDAY 13

LK NIGHT:

ŽC6270_LKNIGHT 19  ŽC6270_LKNIGHT 18  ŽC6270_LKNIGHT 17  ŽC6270_LKNIGHT 16  ŽC6270_LKNIGHT 15  ŽC6270_LKNIGHT 14  ŽC6270_LKNIGHT 13  ŽC6270_LKNIGHT 12

Županijska cesta ŽC 6142

LK DAY:

ŽC6142_LKDAY 25 ŽC6142_LKDAY 24 ŽC6142_LKDAY 23 ŽC6142_LKDAY 22 ŽC6142_LKDAY 21 ŽC6142_LKDAY 20

LK NIGHT:

ŽC6142_LKNIGHT 25 ŽC6142_LKNIGHT 24 ŽC6142_LKNIGHT 23 ŽC6142_LKNIGHT 22 ŽC6142_LKNIGHT 21 ŽC6142_LKNIGHT 20

Županijska cesta ŽC 6133:

LK DAY:

ŽC6133_LKDAY 26  ŽC6133_LKDAY 31  ŽC6133_LKDAY 30  ŽC6133_LKDAY 29  ŽC6133_LKDAY 28  ŽC6133_LKDAY 27

LK NIGHT:

ŽC6133_LKNIGHT 31  ŽC6133_LKNIGHT 30  ŽC6133_LKNIGHT 29  ŽC6133_LKNIGHT 28  ŽC6133_LKNIGHT 27  ŽC6133_LKNIGHT 26

Skip to content