Početna Radovi na Braču u punom jeku: probijena kompletna trasa do uvale Luka

Radovi na Braču u punom jeku: probijena kompletna trasa do uvale Luka Objavljeno: 28.02.2021 u 15:23

Zemljani radovi na otoku Braču u punom su jeku, a tomu u prilog svjedoči i činjenica da je kompletna trasa od Pučišća do uvale Luka već probijena. Navedena trasa duga je gotovo 5 kilometara i predstavlja prvu dionicu u okviru EU projekta ‘Izgradnja ceste Pučišća – Povlja, dionice Pučišća – uvala Luka.’ Projekt ‘težak’ nešto više od 60 milijuna kuna sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, ujedno je i najveći EU projekt ŽUC-a Split. Ovaj projekt pod sloganom ‘Jedan Brač’ predstavlja prvu fazu (od tri) sveobuhvatnog projekta rekonstrukcije i izgradnje ceste Supetar – Pučišća – Povlja – Sumartin za koji se planiraju potraživati EU sredstva. Više informacija o projektu možete pročitati na našoj web stranici pod rubrikom EU projekti.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Županijske uprave za ceste na području Splitsko – dalmatinske županije.