Početna Obavijesti

Održana je regionalna konferencija na temu održivog upravljanja baštinom u Ljubuškome (BiH) Objavljeno: 22.12.2022 u 12:34

Kao partneri na projektu “HeritageREVIVED”, koji se financira sredstvima Europske unije okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020 sudjelovali smo na regionalnoj konferenciji na temu održivog upravljanja baštinom. Konferencija se održala u Kulturnom centru Ljubuški na kojoj su predstavljeni uspješni modeli upravljanja kulturnom baštinom koji su po završetku investicijske faze, najčešće financirane sredstvima EU, uz radove na obnovi i prezentaciji same baštine zahtijevali izgradnju i ulaganje u upravljačke kapacitete te senzibiliziranje krajnjih korisnika. Razgovaralo se i o prilikama i izazovima s kojima se susrećemo u provedbi ovog i sličnih projekata.

Skip to content