Početna Akcijski plan upravljanja bukom

Akcijski plan upravljanja bukom

Dokument akcijskog plana upravljanja bukom nalazi se na poveznici:

ZO-AKU-00006-19 – Akcijski plan upravljanja bukom okoliša ŽUC ST

POSTUPAK  JAVNE RASPRAVE:

Postupak javne rasprave traje od 03.07.2019. godine do 02.08.2019. godine.

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe molimo iznesite tako da ispunite obrazac na poveznici:

AP_ŽUC_ST Obrazac za dostavu primjedbi

  1. Ispunjeni obrazac pošaljite na e-mail adresu: hrvoje.balic@zuc-split.hr ili na adresu Županijska uprava za ceste Split, Ruđera Boškovića 22, 21 000 Split zaključno do 02.08.2019. godine
  1. U periodu od 03.07.2019. godine do 02.08.2019. godine na internet stranicama Županijske uprave za ceste Split, www.zuc-split.hr, bit će omogućen javni uvid u akcijski plan upravljanja bukom okoliša.

Temeljem Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09) članak 7., Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od buke (NN 55 / 13), Zakona o izmjenama i dopuni zakona o zaštiti od buke (NN 153 / 13) članak 1. Zakona o izmjenama i dopuni zakona o zaštiti od buke (NN 41 / 16) definirana je obveza vlasnika odnosno koncesionara glavnih cesta s više od 3.000.000 prolaza vozila godišnje izraditi stratešku kartu buke i akcijski plan zaštite od buke.

Slijedom navedenog Županijska uprava za ceste Split, u studenom 2018. godine ispunila je obvezu izrade strateške karte buke (oznaka projekta ZO-AKU 00007/18, izrađivač: Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.), te je ista sukladno zakonskoj obvezi dostavljena Ministarstvu zdravlja. Županijska uprava za ceste Split, u lipnju 2019. godine ispunila je obvezu izrade akcijskog plana (oznaka projekta ZO-AKU-00006/19, izrađivač: Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.)

Sukladno članku 7. navedenog Zakona, strateške karte buke i akcijski planovi u potpunosti moraju biti dostupni javnosti, a obveznici izrade strateške karte buke i/ili akcijskog plana obvezni su provesti javnu raspravu i podatke iz strateške karte buke i/ili akcijskog plana predstaviti javnosti raspoloživim metodama informiranja na jasan, razumljiv i sažet način.

Sukladno Prilogu V., Točka 1.8. Pravilnika, podaci koji se dostavljaju europskoj komisiji su sažetak akcijskog plana na najviše deset stranica. Ostali tehnički podaci dostavljaju u formi popunjenih DF tablica.

Po završetku postupka javne rasprave, Županijska uprava za ceste Split, dostavit će Sažetak akcijskog plana upravljanja bukom okoliša te popunjene DF tablice.