Početna Obavijesti

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju ceste Pučišća-Povlja, dionice Pučišća-uvala Luka na otoku Braču Objavljeno: 30.07.2019 u 14:49

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković je danas s ravnateljem Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) Tomislavom Petricom i ravnateljem Županijske uprave za ceste Split Petrom Škorićem potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju ceste Pučišća-Povlja, dionice Pučišća-uvala Luka na otoku Braču.

Cesta Pučišća – Povlja je nastavak postojeće županijske ceste ŽC 6161 Supetar (D113) – Postira – Pučišća i u prostornim planovima je 50 godina. Projekt je dugo pripreman od strane ŽUC-a Split, Općine Pučišća, Županije Splitsko-dalmatinske i HEP-a. Dokumentacija je završena još 2013. godine, a sredinom 2014. ishođena je građevinska dozvola za I. dionicu do Uvale Luka duljine 4.825 m. Iste 2014. godine sve bračke općine i gradovi potpisali su zaključak o strateškom interesu te ceste za otok Brač.

ŽUC i Županija su nakon toga uvrstili ovu cestu u strateške projekte, a godišnje je ulagano oko 1 mil. kn za otkup zemljišta. Prije dvije godine krenula je inicijativa Ministarstva prometa kako bi se ova cesta financirala iz EU sredstava predviđena za bolje povezivanje otočnog stanovništva, a u svibnju prošle godine Vlada RH je na svojoj sjednici u Splitu to i prihvatila.

Nakon toga izrađena je studija izvodljivosti kako bi se projekt mogao kandidirati za EU fondove.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ŽUC-u u iznosu od oko 60,8 mil. kn predviđa financiranje 85 % iznosa  iz EU fondova, a 15 % iznosa iz proračuna RH. U troškove je uključena izgradnja s PDV-om, svi troškovi imovinsko-pravnih radnji (uključujući do sada utrošenih gotovo 5 mil. kuna), troškovi izgradnje instalacija, troškovi upravljanja projektom, stručni nadzor i drugo.

Tehnički podaci ceste su širina kolnika u pravcu je 6,0 m, širina bankina i bermi je 1,5 m, a kolnička konstrukcija je predviđena od dva sloja asfalta te se radi o kvalitetnoj cesti.

U trasu ceste ugraditi će se elektroenergetski vodovi i DTK instalacije, a na početnom dijelu trase uz naselje Pučišća izgraditi će se nogostup i javna rasvjeta.

Projektnu dokumentaciju izradila je tvrtka Platea d.o.o. Split, zatim IGH Split, Fractal d.o.o Split i Županijski zavod za prostorno planiranje.

Cesta je bitna za svekoliki gospodarski razvoj istočnog dijela otoka Brača, planiraju se odgovarajuće ceste koje će graditi Općina Pučišća do izdvojenih građevinskih područja, kamenoloma i do uvale Luka.

Novom cestom će se smanjiti vrijeme putovanja, povećati sigurnost prometa, a u budućnosti omogućiti i bolja povezanost s kopnom.

Predmetni projekt je kompatibilan s drugim postojećim i planiranim projektima lokalnog i regionalnog razvoja, poput Izgradnja ŽC 6191 Nerežišća – Vela Farska – Murvica – Bol te Izgradnja obilaznice Ložišća koja je u nadležnosti Hrvatskih cesta.

Za nastavak ceste prema Povljima napravljeno je idejno rješenje, a na postojećoj cesti od strane Supetra radi se rekonstrukcija dvije opasne krivine i za još dvije krivine je pripremljena dokumentacija za rekonstrukciju.

ŽUC Split je prije sedam godina izgradio lijepi rotor na ulazu u Pučišća s rekonstrukcijom prilaznih cesta u što je uloženo oko 5,5 mil. kn.