Početna Obavijesti

JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenih službenih vozila Objavljeno: 16.07.2019 u 06:54

Temeljem Odluke ravnatelja Klasa: 960-03/19-01/0550, Urbroj:2181-164-300/22-19-0003 od 15.07. 20149. godine Županijska uprava za ceste Split, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju rabljenih službenih vozila

I. PREDMETI PRODAJE:

1. Rabljeni službeni osobni automobil

Marka, tip i model:                  Nissan Qashqai 1.6 Acenta

Reg. Oznaka:                         ST120TG

Broj šasije:                             SJNFAAJ1OU1497926

Snaga motora:                       84 kw

Radni obujam motora:            1598 cm3

Vrsta goriva ili izvora snage:    Benzin

Ekološka kategorija vozila:      Euro 5

Boja:                                      Bijela

U prometu od:                        2009.

Datum prve registracije u RH:           29.12.2009.

Registriran do:                        29.12.2019

Broj prijeđenih kilometara :         191980 km

Početna prodajna cijena prema procjeni vještaka: 25.725,00 kuna

 

2. Rabljeni službeni osobni automobil

 

Marka, tip i model:                  Škoda Octavia 1.6 Elegance

Reg. Oznaka:                         ST549SH

Broj šasije:                             TMBBA21Z992008825

Snaga motora:                       75 kw

Radni obujam motora:            1595 cm3

Vrsta goriva ili izvora snage:    benzin

Ekološka kategorija vozila:      euro 5

Boja:                                      srebrna s efektom

U prometu od:                        2008.

Broj prijeđenih kilometara:       232756 km

Datum prve registracije u RH: 08.12.2008.

Registriran do:                        Nije u voznom stanju

Početna prodajna cijena prema procjeni vještaka: 4.245,05 kuna

Napomena:

Vozilo je u većem stupnju oštećeno, potreban generalni popravak

 

3. Rabljeni službeni osobni automobil

 

Marka, tip i model:                  Škoda Octavia 1.6 Elegance

Reg. Oznaka:                         ST534SH

Broj šasije:                             TMBBA21Z38C007758

Snaga motora:                       75 kw

Radni obujam motora:            1595 cm3

Vrsta goriva ili izvora snage:    benzin

Ekološka kategorija vozila:      euro 5

Boja:                                      srebrna s efektom

U prometu od:                        2008.

Broj prijeđenih kilometara:       215933 km

Datum prve registracije u RH: 03.12.2008..

Registriran do:                        03.12.2019.

Početna prodajna cijena prema procjeni vještaka: 19.527,00  kuna

 

4. Rabljeni službeni osobni automobil

 

Marka, tip i model:                  Škoda Octavia 1.6 Elegance

Reg. Oznaka:                         ST113SJ

Broj šasije:                             TMBBA21Z48C007560

Snaga motora:                       75 kw

Radni obujam motora:            1595 cm3

Vrsta goriva ili izvora snage:    benzin

Ekološka kategorija vozila:      euro 5

Boja:                                      srebrna s efektom

U prometu od:                        2008.

Broj prijeđenih kilometara:       169263 km

Datum prve registracije u RH: 02.12.2008.

Registriran do:                        02.12.2019.

Početna prodajna cijena prema procjeni vještaka: 24.550,25  kuna

II NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 1.000,00 kuna, koja se uplaćuje na IBAN račun Županijske uprave za ceste Split broj HR5623900011101080492, opis “jamčevina za vozilo Reg. ozn._______““.

Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće biti razmatrane.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana.

Ponuditelju s kojim će se sklopiti ugovor o prodaji jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu.

Ako odabrani kupac ne potpiše ugovor o prodaji vozila ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Sve troškove vezano za ovjeru Ugovora o prodaji vozila, porez na promet motornih vozila kao i sve ostale troškove vezane, dužan je snositi kupac.

Vozilo se može pregledati radnim danom od 08-15,00 sati, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel: +385 914701434.

III SADRŽAJ PONUDE

  • ime prezime, prebivalište, OIB, preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe),
  • naziv, sjedište, OIB, preslika izvoda iz nadležnog registra (za pravne osobe)
  • dokaz o plaćenoj jamčevini
  • broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane
  • ponuđena kupoprodajna cijena

IV ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je 09. kolovoza 2019. godine.

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom

„Ne otvaraj-ponuda za kupnju službenog vozila reg. oznaka __________“, preporučeno poštom na adresu: Županijska uprava za ceste Split, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split ili osobnom dostavom na navedenu adresu, u roku za dostavu ponuda, do 15,00 sati.

Ako jedan ponuditelj nudi ponudu za više automobila za svaki automobil dostavlja posebnu ponudu u posebnoj omotnici.

V ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatra će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji

postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem.

Svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti obaviješteni u što kraćem roku.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat

jamčevine.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Županijskom upravom za ceste Split u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, te u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

Povjerenstvo za prodaju rabljenih službenih vozila

 

____________________________________________________

Odluka o odabiru najbolje ponude

Odluka o poništenju dijela javnog natječaja