Početna Obavijesti

JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenih službenih vozila Objavljeno: 22.08.2019 u 06:50

Županijska uprava za ceste Split objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju rabljenih službenih vozila

 

I. PREDMETI PRODAJE

1. Rabljeni službeni osobni automobil

Marka, tip i model:                      Nissan Qashqai 1.6 Acenta

Reg. Oznaka:                              ST120TG

Broj šasije:                                   SJNFAAJ1OU1497926

Snaga motora:                            84 kw

Radni obujam motora:               1598 cm3

Vrsta goriva ili izvora snage:    Benzin

Ekološka kategorija vozila:       Euro 5

Boja:                                             Bijela

U prometu od:                             2009.

Datum prve registracije u RH: 29.12.2009.

Registriran do:                            29.12.2019

Broj prijeđenih kilometara :         191980 km

Početna prodajna cijena prema procjeni vještaka: 25.725,00 kuna

Ne može se prodati za cijenu nižu od 21.437,50 kuna

 

ŠKODA OCTAVIA 1.6 ELEGANCE reg. oz. ST534SH, za 16.272,50 kuna

 

2.Rabljeni službeni osobni automobil

Marka, tip i model:                      Škoda Octavia 1.6 Elegance

Reg. Oznaka:                              ST549SH

Broj šasije:                                   TMBBA21Z992008825

Snaga motora:                            75 kw

Radni obujam motora:               1595 cm3

Vrsta goriva ili izvora snage:    benzin

Ekološka kategorija vozila:       euro 5

Boja:                                             srebrna s efektom

U prometu od:                             2008.

Datum prve registracije u RH:  08.12.2008.

Registriran do:                            Nije u voznom stanju

Broj prijeđenih kilometara :         232756 km

Početna prodajna cijena prema procjeni vještaka: 4.245,05 kuna

Ne može se prodati za cijenu nižu od 3.537,54  kuna

 

Napomena:

Vozilo je u većem stupnju oštećeno, potreban generalni popravak

 

  1. Rabljeni službeni osobni automobil

Marka, tip i model:                      Škoda Octavia 1.6 Elegance

Reg. Oznaka:                              ST534SH

Broj šasije:                                   TMBBA21Z38C007758

Snaga motora:                            75 kw

Radni obujam motora:               1595 cm3

Vrsta goriva ili izvora snage:    benzin

Ekološka kategorija vozila:       euro 5

Boja:                                             srebrna s efektom

U prometu od:                             2008.

Datum prve registracije u RH:  03.12.2008..

Registriran do:                            03.12.2019.

Broj prijeđenih kilometara :         215933 km

Početna prodajna cijena prema procjeni vještaka: 19.527,00  kuna

Ne može se prodati za cijenu nižu od 16.272,50 kuna

 

Početna prodajna cijena prema procjeni vještaka: 19.527,00  kuna

II NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 1.000,00 kuna, koja se uplaćuje na IBAN račun Županijske uprave za ceste Split broj HR5623900011101080492, opis “jamčevina za vozilo Reg. ozn._______““.

Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće biti razmatrane.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana.

Ponuditelju s kojim će se sklopiti ugovor o prodaji jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu.

Ako odabrani kupac ne potpiše ugovor o prodaji vozila ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Sve troškove vezano za ovjeru Ugovora o prodaji vozila, porez na promet motornih vozila kao i sve ostale troškove vezane, dužan je snositi kupac.

Vozilo se može pregledati radnim danom od 08-15,00 sati, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel: +385 955579607.

III SADRŽAJ PONUDE

  • ime prezime, prebivalište, OIB, preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe),
  • naziv, sjedište, OIB, preslika izvoda iz nadležnog registra (za pravne osobe)
  • dokaz o plaćenoj jamčevini
  • broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane
  • ponuđena kupoprodajna cijena

IV ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je 30. kolovoza 2019. godine.

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom

„Ne otvaraj-ponuda za kupnju službenog vozila reg. oznaka __________“, preporučeno poštom na adresu: Županijska uprava za ceste Split, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split ili osobnom dostavom na navedenu adresu, u roku za dostavu ponuda, do 15,00 sati.

Ako jedan ponuditelj nudi ponudu za više automobila za svaki automobil dostavlja posebnu ponudu u posebnoj omotnici.

V ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatra će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem.

Svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti obaviješteni u što kraćem roku.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Županijskom upravom za ceste Split u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, te u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

Povjerenstvo za prodaju rabljenih službenih vozila